Vilka är vi?

proActive research HB grundades i september 2016 av personer som tidigare tjänstgjort som ledare i branschen och hade med sig en betydande erfarenhetsbank in i det nystartade bolaget.

Vad gör vi?

Vi assisterar företag med att bland annat fylla fokusgrupper och djupintervjuer. Vi utför även vanliga telefonintervjuer, postala- och webbenkäter samt face-2-face-intervjuer (på-stan-intervjuer).

Vår vision

Våra värdeord är pålitlighet och hövlighet. Vi arbetar helhjärtat för våra kunder och klienter. I en bransch där konkurrensen är stor anser vi att en god kommunikation mellan oss och uppdragsgivaren är av största betydelse för att högsta kvalitet i arbetet ska uppnås. Resultatet blir ett gott samarbete och där samtliga är med och bidrar.