proActive Researchs kostnadsfria panel

proActive Researhs panel ger dig möjligheten att delta i olika internetbaserade enkäter och inbjudningar till fokusgrupper och djupintervjuer där du får vara med och påverka nya produkter och tjänster innan de når marknaden. Som medlem i vår panel kontaktar vi dig när vi får in passande uppdrag och berättar kort om vad det handlar om. Sedan är det upp till dig om du vill medverka eller inte. Att vara med i panelen är kostnadsfritt och ställer inga krav på medverkan.

  • I en gruppdiskussion sitter det normalt 6-8 personer och diskuterar en produkt under 1,5-2 timmar tillsammans med en moderator. De som är med brukar tycka detta är väldigt roligt och lärorikt.
  • Under en djupintervju sitter du själv tillsammans med en intervjuare och ger dina åsikter kring en tjänst eller vara. Oftast är man klar inom en timme.
  • Du kan utföra onlineundersökningar via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du svarar på frågor och får betalt för varje utförd onlineundersökning.

Ersättning
Deltagande i våra olika undersökningar ger er en ersättning på mellan 300-1200 kronor i antingen kontanter eller superpresentkort från Presentkorttorget.

Personuppgiftslagen
Som medlem i vår panel godkänner du att dina uppgifter lagras i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och lämnas inte ut till tredje part. Vi kommer aldrig använda dina uppgifter i reklam- och marknadsföringssyften. När du deltar i våra undersökningar är du alltid anonym.

Ansök om att gå med nu