Våra tjänster

Vi genomför både kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar. De olika undersökningarna innefattar bland annat attitydundersökningar, kundundersökningar, läsarundersökningar, medarbetarundersökningar, NKI (Nöjd Kund Index) och varumärkesundersökningar. Dessutom erbjuder vi mötesbokning och telemarketing. Här nedan finner ni information avseende marknadsundersökningar. För våra övriga tjänster ber vi er att kontakta oss för att diskutera ert behov.

Våra metoder

Vi använder oss av olika och välbeprövade metoder för att hitta deltagare till de olika undersökningarna. De flesta av våra undersökningar görs genom telefonintervjuer, men vi gör även Face-2-Face-intervjuer (På-stan-intervjuer), webbundersökningar och postala undersökningar.

Vi rekryterar även deltagare till fokusgrupper och djupintervjuer för kvalitativa marknadsundersökningar. Många företag använder sig idag av denna metod för att få feedback kring en ny produkt, tjänst eller reklamkampanj. Fokusgrupperna och djupintervjuerna leds av utbildade och rutinerade moderatorer som låter alla gruppdeltagare få möjlighet att uttrycka sig.

Marknadsundersökningar

Genom att genomföra marknadsundersökningar får företag en färsk bild av hur deras potentiella kunder ser på varor, tjänster samt konkurrenter. Nu när vi befinner oss i informationseran så ändras människors uppfattningar snabbt. Trender kommer och går lika snabbt som människors uppfattning om produkters mervärde ändras. Produktcyklerna har generellt sett blivit kortare. Det gäller att hålla sig uppdaterad, och gärna med information från primära källor för att öka sina chanser att lyckas.

Detta gör vi

Vi assisterar företag att finna deltagare till fokusgrupper. Vi har gedigen erfarenhet av detta och en välfylld panel. Ge oss era önskemål så sätter vi tillsammans ihop kvalificeringsfrågor att ställa till potentiella deltagare. Vi kontaktar sedan matchande deltagare i vår panel och fyller era grupper i linje med era önskemål. Med vår expertis överträffas er förväntan.

Genom våra samarbetspartners kan vi även skräddarsy en helhetslösning åt ert företag samt era projekt. Vi kan, förutom rekrytering av deltagare, förse er med lokal, testledare, diskussionsledare, intervjuunderlag och ersättning till deltagarna. Vi eftersträvar god kommunikation under hela processen, med daglig rapport och feedback. Kontakta oss för mer information samt offert.