SMIF

Vi är stolta medlemmar i branschorganisationen SMIF sedan 2017.

Mer info om SMIF

Vilka är vi?


proActive research Sweden grundades den 1:a september 2016 av personer som tidigare tjänstgjort som ledare i branschen och tog med sig en betydande erfarenhetsbank in i det nyastartade bolaget.Vad gör vi?


Vi arbetar med kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar genom att göra intervjuer per telefon, online och på stan samt rekrytering av deltagare till fokusgrupper och djupintervjuer.Vår vision


Vi arbetar helhjärtat för våra kunder och klienter. Förutom pålitlighet står vi även för hövliget och övertygelse. I en bransch där konkurrensen är stor anser vi att en god kommunikation mellan oss och uppdragsgivaren är av största betydelse för att högsta kvalite i arbetet ska uppstå.


Resultatet blir ett gott samarbete och där samtliga är med och bidrar.