proActive Research

Få feedback från er målgrupp via:

gruppdiskussioner, djupintervjuver, webbenkäter & face-to-face

Hur kan vi stå till tjänst?


Välkommen till proActive Research!

Vi assisterar företag att fylla fokusgrupper med kvalificerade deltagare snabbt och effektivt.


Vi tillser att webbenkäter blir besvarade av den målgrupp som önskas och efterfrågas.


Vi utför face-to-face undersökningar och ger er marknadens senaste uppfattning om trender, tjänster och produkter etc.

Vill du vara med i en gruppdiskussion?


Ansök till vår panel och få chansen att bli inbjuden till gruppdiskussioner och djupintervjuer. Diskutera något som intresserar dig och bli belönad i form av kontanter, superpresentkort eller biobiljetter. Enkelt och lärorikt!

proActive Research

Karlavägen 18

114 31 Stockholm

Tel: 08-330 165

info@activeresearch.se

org.nr: 197705290398

Bolaget har F-skatt