Home

Vi är

proActive Research Sweden!


Vår nisch är att rekrytera kvalificerade deltagare till era användarteser, fokusgrupper eller djupintervjuer.


Snabbt, enkelt och smidigt! 


Vill du vara med i en gruppdiskussion?


Ansök till vår panel och få chansen att bli inbjuden till gruppdiskussioner och djupintervjuer. Diskutera något som intresserar dig och bli belönad i form av kontanter, superpresentkort eller biobiljetter. Enkelt och lärorikt!