Våra tjänster

Our Services

Kvalitativa Undersökningar

Qualitative Research

Vi hittar matchande deltagare till era fokusgrupper och användartester. Vi har en rikstäckande panel.

Kvantitativa Undersökningar

Quantitative Research

Vi utför era marknadsundersökningar via mail, telefon och face2face på flera språk.

Projektledning & Helhetslösning

Project Management

Vi assisterar er genom hela processen och tar fram en helhetslösning. I vårt nätverk har vi tillgång till moderator, tolk och transkibierare.