Vi är

proActive Research Sweden!


Vår nisch är att rekrytera kvalificerade deltagare till era användarteser, fokusgrupper eller djupintervjuer.


Ni fokuserar det ni är bra på;

er research. Låt oss sköta resten!


Snabbt, enkelt och smidigt! 


hand drawing blank flow chart on new modern computer as concept
Portrait of smiling female staff using digital tablet in super market_
Portrait of a happy man over gray background
High angle view of young partners discussing in meeting room at creati
Hong Kong, China dense cityscape of office buildings
Portrait of a cheerful businesswoman sitting at the table in office an
Computers room at the university or college library
Portrait of a pensive businessman touching his chin over gray backgrou
Hand with marker writing the word Online Survey
Portrait of a happy female student looking back at camera outdoors
Hand typing on modern laptop notebook computer with future graph icons
Business man with the text Social Media in a concept image
Copenhagen, Denmark on the Nyhavn Canal
traffic in Hong Kong at sunset time
Business team having video conference in the conference room
Portrait of a happy elegant woman showing her biceps on gray backgroun
Business people using mobile phones and laptops, calculating and discu

DELTA I FOKUSGRUPPER OCH ANVÄNDARTESTER - FÅ BETALT


Gå med i vår panel och bli regelbundet inbjuden till gruppdiskussioner, fokusgrupper, användartester och djupintervjuer.


Diskutera något som intresserar dig och gör samtidigt din röst hörd.


Du är med och påverkar framtidens varor och tjänster - Och blir belönad i form av kontanter, superpresentkort eller biobiljetter.


Enkelt och lärorikt!

Vi är specialiserade på just rekryteringar till personliga intervjuer, UX-design studier, fokusgrupper, paneler och andra riktade/specifika målgrupper.

Vi rekryterar i hela Sverige!


Vi uför även sedvanliga marknadsundersökningar via telefon, mail och face2face.


Vi är medlem i branchorganisationen SMIF och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.