Vårt tjänsteerbjudande

Our Services

Kvalitativa Undersökningar

Qualitative Research

Kvalitativa Undersökningar

Qualitative Research

Vi hittar matchande deltagare till era fokusgrupper, användartester, UX-tester och djupintervjuer. Vi har en rikstäckande panel.

Kvantitativa Undersökningar

Quantitative Research

Kvantitativa Undersökningar

Quantitative Research

Vi utför era marknadsundersökningar via mail, telefon och face2face på flera språk. Vi har erfarenhet ifrån både B2B och B2C.

Projektledning & Helhetslösning

Project Management

Projektledning & Helhetslösning

Project Management

Vi assisterar er genom hela processen och tar fram en helhetslösning. I vårt nätverk har vi tillgång till moderator, tolk och transkibierare.