Vårt serviceutbud

Rekrytering


Förse oss med info om målgrupp och kriterier och vi sköter resten. Vi rekryterar deltagare i hela Sverige till era fokusgrupper, användartester och djupintervjuer.

Helhetslösning


Behöver ni hyra lokal för era fokusgrupper, användartester eller djupintervjuer?

Behöver ni moderator och transkibering?

Via vårt nätverk så kan vi förse er med en helhetslösning.

Marknadsundersökningar


Vi utför marknadsundersökningar via telefon, mail och face2face i hela landet. Vi har även tillgång till intervjuare som kan intervjua på norska, danska, tyska, finska och engelska.

Onlineundersökningar


Gör en undersökning via mail och få snabbt en bild av hur marknaden ser på er produkt/tjänst. Vi assisterar hela vägen från framtagandet av optimalt frågeformulär till leverans av svaren. 

Vi hittar deltagare som matchar era kriterier. Vårt uppdrag blir att ta oss an hela processen fram tills att deltagaren står utanför era lokaler.