Services

Vårt serviceutbudFokusgrupper

Rekrytering Premium


Förse oss med info om målgrupp och kriterier och vi sköter resten. Vi rekryterar deltagare i hela Sverige till era fokusgrupper, användartester och djupintervjuer. Vi har tillgång till 45.000 panellister i Sverige som är centifierade med BankID.

Rekrytering Premium


Förse oss med info om målgrupp och kriterier och vi sköter resten. Vi rekryterar deltagare i hela Sverige till era fokusgrupper, användartester och djupintervjuer. Vi har tillgång till 45.000 panelister i Sverige som är centifierade med BankID.


Vi ordnar en offert inom 24 h

Fokusgrupper

Helhetslösning


Behöver ni hyra lokal för era fokusgrupper, användartester eller djupintervjuer?

Behöver ni moderator och transkibering?

Via vårt nätverk så kan vi förse er med en helhetslösning.

Helhetslösning


Behöver ni hyra lokal för era fokusgrupper, användartester eller djupintervjuer?

Behöver ni moderator och transkibering?

Via vårt nätverk så kan vi förse er med en helhetslösning.

Fokusgrupper

Marknadsundersökningar


Vi utför marknadsundersökningar via telefon, mail och face2face i hela landet. Vi har även tillgång till intervjuare med kan intervjua på norska, danska, finska och engelska.

Marknadsundersökningar


Vi utför marknadsundersökningar via telefon, mail och face2face i hela landet. Vi har även tillgång till intervjuare med kan intervjua på norska, danska, finska och engelska.


Vi ordnar en offert inom 24 h


Rekrytering Leads


En kostnadseffektiv lösning. Ni ger oss era kriterier och målgrupp, och vi sållar fram lämpliga deltagare efter era behov. Ni bokar sedan själva in de personer som ni vill inkludera i studien. Panel består av

45.000 BankID-certifierade panelister.

Onlineundersökningar


Gör en undersökning via mail och få snabbt en bild av hur marknaden ser på er produkt/tjänst. Vi assisterar hela vägen från framtagandet av optimalt frågeformulär till leverans av svaren. Panelen består av 45.000 BankId certifierade panelister.

unsplash